Yayın İlkelerimiz - İLKE Analiz
Editör

Adalet: Hazırladığımız her yazıda, tüm eleştirilerimizde ve uygulama önerilerimizde adil dünya hedefi için adil yaklaşımlar sunmaya çalışmak.

Saygı: Fikirlere, insanlara ve tüm varlıklara hak ettiği değeri vererek, saygı duyarak yaklaşmak.

Kuşatıcılık: Herhangi bir grubun veya oluşumun özel çıkarını gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini kuşatan ve kamusal maslahatı önceleyen bir yayın yaklaşımı esas almak.

Tutarlılık: Yayınlarımızda dengeli, ölçülü ve nihayetinde tutarlı bir yaklaşım sunarak konjonktürel değil ilkesel bir bakış sunmak.

Yapıcılık: Yayınlarımızda yıkıcı eleştiriyi değil, toplumsal inşayı ve yapıcılığı esas almak.