Müslüman Girişimci Anneler Arasında Finansal Okuryazarlık ve Kısıtlı Hareket Düzeninin Etkisi - II - İLKE Analiz

Müslüman Girişimci Anneler Arasında Finansal Okuryazarlık ve Kısıtlı Hareket Düzeninin Etkisi – II

Syarah Syahira Mohd Yusoff

Yazının ilk bölümü için tıklayınız.

Bulgular ve Tartışma

MCO’nun Girişimci Anneler Üzerindeki Etkileri

Katılımcılar, pandemi bir yana, finansal krizle bile yüzleşmeye hazırlıksız oldukları konusunda oybirliğiyle anlaşmıştır. MCO’dan bu yana, masrafları karşılamak ve işlerini sürdürmek için büyük ölçüde eşlerine güvenmişlerdir. Posta işlemleri için postaneye gitmek ve iş için gerekli olan malzemeleri almak amacıyla pazara gitmek gibi, ev merkezli işlerini yönetmek için dışarı çıkmalarına izin verilmediğinden, Düzen sırasında finansal olarak etkilenmiş ve zorluk yaşamışlardır. Yiyecek ve içecek işleriyle uğraşanlar, gıda dışı ürünler satanlara kıyasla daha az etkilenmiştir.

Hatta bazıları bu süre zarfında yeni bir iş kurmuştur. Örneğin 2. anne, başlangıçta Müslüman kadın kıyafetleri satmakla birlikte, MCO sırasında insanların sadece yiyecek gibi temel ihtiyaçlar için para harcayacaklarını fark etmiştir. Bunu göz önünde bulundurarak, stoksuz perakende satışa başlamış ve bir yerlere gitmesini gerektirmeyen bir gıda şirketinin temsilcisi olmuştur. Bu sistemde siparişler doğrudan gıda şirketine gitmekte ve şirket teslimatı ayarlamaktadır.

Gıda dışı işlerle uğraşan 3. ve 4. annelerde de benzer bir model görülebilir. İktisadi kriz sırasında finansal akışların sorunsuz olmasını sağlamak için finansal kararların derhal alınması gerekir. Bu dönem süresince gözlemlenen uyum yeteneği, katılımcılar arasında temel bir finansal eğitimin varlığını kanıtlamaktadır.

Bununla birlikte, gıda macunu satan 1. anne bunun aksini belirtmiştir.

“MCO duyurulduğu sırada ben bir gıda ürünü satarken insanlar her daim evde olacak, bu demek oluyor ki yemek pişirmek için zamanları olacak ve gıda macununa ihtiyaç duymayacaklar”.

6. anne de benzer bir sıkıntı yaşadığını ifade etmiş, çoğu insan evde olduğundan ve yemeklerini dışarıdan satın almak yerine kendileri pişirmeyi tercih ettiğinden gıda işinin MCO sırasında etkilendiğini iddia etmiştir.

“Böyle zamanlarda herkesin bütçesine ve harcamalarına dikkat etmesi gerekiyor. Bu nedenle, pahalı olabileceği için dışarıdan veya internetten yiyecek satın almamayı tercih ediyorlar. Bu yüzden de daha fazla satış yapabilmek için fiyatları düşürmem gerekiyor.”

Altı denek ile yapılan mülakatlara dayanarak, böyle bir iktisadi kriz sırasında insanların temel bir ihtiyaç olan gıdaya harcama yapma eğiliminde olduğunu görmek ilginçtir. Bu nedenle, gıda işletmeleri altında stoksuz perakende satış işine girmek, girişimci anneler tarafından verilebilecek en akıllıca finansal karar gibi görünmektedir.

Girişimci Anneler Arasında Finansal Okuryazarlık

Altı girişimci anneden dördü, finans ve muhasebe yönetimi konusunda çok az bilgiye sahip olduklarını itiraf etmiştir. İlginçtir ki girişimci annelerin çoğu işleriyle uğraşırken bir işletme hesabı yerine kişisel tasarruf hesaplarını kullanmışlardır, bu da finansal okuryazarlık konusundaki eksiklerini göstermektedir.

İşletme hesabının ve nakit akışının düzgün bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kişisel hesaplar ile işletme hesapları arasında ayrım yapabilmeleri gereklidir. Deneklerin sahip olduğu işletmeler ticari bankalar, SME Bankası veya Amanah Ikhtiar Malaysia gibi finansörlerden herhangi bir finansal fon almadıkları için küçük ölçekte işletilmiştir. Çoğu, iş kurmak için oluşturdukları sermayeleri eşlerinden ve aile üyelerinden aldıklarını kabul etmiştir. Bazıları ise işlerine sermaye gerektirmeyen stoksuz perakende satışı yoluyla başlamıştır.Buna dayanarak, katılımcıların işlerinin finansal yönlerini yönetemedikleri için temel işletme yönetiminden yoksun oldukları sonucuna varılabilir.Bu küçük işletmelerinin, ailelerininmaddi ihtiyaçlarını karşılama ve aileye bakma isteklerini yerine getirmek için olduğunu söylemek de yerinde olacaktır.Onlara düzgün bir finansal eğitim ve sağlam finansal destek verilseydi, aile gelirine daha iyi katkıda bulunabilirlerdi.Ne olursa olsun, sermaye ve bilgi eksikliği, bu annelerin çocuklarıyla değerli zamanlarının tadını çıkarırken yeni kariyerlerini sürdürmek için büyük bir gayretle çalışmasını engellemektedir.

Tablo 4.1

Girişimci anneler arasında finansal okuryazarlık

Soru(lar)1. Anne2.Anne3.Anne4.Anne5.Anne6.Anne
MCO işinizi etkiliyor mu?Çok fazlaEvetEvetEvetEvetEvet
Böyle bir krizin üstesinden nasıl gelirsiniz?-Fiyatları düşürerek -Başka bir işe girişerek-Yeni bir işe geçerek-Yeni bir işe geçerek  -Hiçbir şekilde-Başka şeyler satarak-Fiyatları düşürerek -Stoksuz perakende satışıyla
İşletme hesabınız kişisel hesabınızdan ayrı mı?EvetHayırHayırHayırHayırEvet
Bir işletme hesabını nasıl yöneteceğinizi biliyor musunuz?Pek değilBirazHayırHayırPek değilHayır
Herhangi bir iktisadi krize hazır mısınız?EvetHayırHayırHayırHayırEvet
İşinizi güvence altına almak için herhangi bir sigorta veya tekafül poliçesine abone misiniz?HayırHayırHayırHayırHayırFikrim yok

Tablo 4.1’den yola çıkarak, MCO’nun iktisadi krizle yüzleşmeye hazırlıklı olmadıkları için girişimci annelerin geçim kaynaklarını etkilediği kanıtlanmıştır. Verdikleri yanıtlardan, denekler arasında finansal eğitim konusunda bariz bir bilgi ve farkındalık eksikliği olduğu görülebilir. İyi eğitim almış olmalarına rağmen, 2. anne hariç öğrenim geçmişleri bu tür sonuçlara katkıda bulunuyor olabilir. Bu durum, Owolabi (2019), Katia, Richomme-Huet Virginie (2005) ve Lusardi’nin (2019) girişimci anneler arasında finansal eğitimin önemini vurgulayan bulgularıyla uyumludur.

Bunun dışında, çoğu işlerini yönetme konusunda tecrübeli olmadıklarını kabul etmiştir. İşleri için ayrı bir hesaplarının bulunmaması da bunu kanıtlar durumdadır; müşterilerle ilgilenirken işletme hesabı yerine kişisel tasarruf hesaplarını kullanmaktadırlar. Bu, işlerinde kayıplara yol açabileceğinden zarar verici bir unsur olabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, finansal okuryazarlık ile sağlıklı ve hızlı finansal kararlar verebilme yeteneğinin kadın girişimcilerin finansal krizi atlatmalarını sağlayacağı görüşmüştür. Yapılan mülakatlardan hareketle söylenebilir ki, daha önceki çalışmalarla paralellik gösteren bu çalışmada finans eğitiminde bilgi ve farkındalık eksikliği öne çıkan temalardır. Ayrıca, yukarıda tartışıldığı gibi, hızlı bir finansal karar verme yeteneği de bir başka temayı oluşturur. Farkındalık ve finansal okuryazarlık eksikliği, girişimci anneleri iktisadi krizle karşı karşıya kalma durumunda savunmasız hissettirecektir. Bu nedenle eşlerinin, çocuklarının, aile bireylerinin, toplumun ve devletin desteği, girişimci annelerin sektörde kalmasını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu çalışma, keşif amaçlı bir çalışma olduğundan ve MCO sırasında yürütüldüğünden teferruatlı değildir. Deneklerle yüz yüze görüşmenin konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanılmaktadır. Gelecekteki araştırmalar için, Malezya’daki girişimci anneler arasında finansal okuryazarlığı değerlendirmek amacıyla nicel bir çalışma yapılmalıdır.


Kaynakça

 • Ali, A., Rahman, M. S. A., & Bakar, A. (2013). FinancialLiteracyand Satisfaction in Malaysia: A Pilot Study. International Journal of Trade, Economics and Finance, December 2014, 319–324. https://doi.org/10.7763/ijtef.2013.v4.309
 • Che Omar, A. R., Ishak, S., & Jusoh, M. A. (2020). The impact of Covid-19 Movement Control Order on SMEs’ businesses and survival strategies. Malaysian Journal of Society and Space, 16(2), 139–150. https://doi.org/10.17576/geo-2020-1602-11
 • Cho, Y., Li, J., & Chaudhuri, S. (2020). Women Entrepreneurs in Asia: Eight Country Studies. Advances in Developing Human Resources, 22(2), 115–123. https://doi.org/10.1177/1523422320907042
 • Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis A User-friendly Guide for Social Scientists (Vol. 3rd). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203879276
 • Fazli Sabri, M., & Tze Juen, T. (2014). The influence of financial literacy, saving behaviour, and financial man-agement on retirement confidence among women working in the Malaysian public sector. Asian SocialScience, 10(14), 40–51. https://doi.org/10.5539/ass.v10n14p40
 • Gayathri, R. (2019). Financial literacy of women entrepreneurs. VII(24), 49–52.
 • Ghouse, S. M., McElwee, G., & Durrah, O. (2019). Entrepreneurial success of cottage-based women entrepre-neurs in Oman. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 25(3), 480–498. https://doi.org/10.1108/IJEBR-10-2018-0691
 • Hudson Breen, R., & Leung, A. (2020). Choosing mothering and entrepreneurship: a relational career-lifeprocess. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 12(3), 253–271. https://doi.org/10.1108/IJGE-08-2019-0130
 • Islam, M. H., Shahabuddin, A., Adam, F., Rahman, M. M., & Sultana, R. (2018). Breastfeeding and CareerCare: Is there any Conflict of Interest? An Islamic Perspective. International Journal of Academic Researchin Business and Social Sciences, 8(11), 885–893. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4965
 • Katia, Richomme-Huet Virginie, V. (2005). Business Lessons From a “Mompreneurs” Network. Journal ofOrganizational Excellence, 24(4), 97–102. https://doi.org/10.1002/joe
 • Korsgaard, S. T. (2007). Mompreneurship as a Challenge to the Growth Ideology of Entrepreneurship. Kon-tur–Tidsskrift for Kulturstudier, 16, 42–46.
 • Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: evidence and implications. SwissJournal of Economics and Statistics, 155(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5
 • Newhouse, F. (2018). Mompreneur Immunity: An Exploration of Meaning-Making and Relational Support ofSelf-Employed Women with Children. https://digitalcommons.lesley.edu/education_dissertations
 • OECD. (2020). OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. www.oecd.org/financial/ed-ucation/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm
 • Owolabi, S. . (2019). A Study on Financial Literacy. Journal of Information and Computational Science, 9(7),1–11. http://www.isca.me/IJMS/Archive/v5/i9/9.ISCA-RJMS-2016-062.pdf
 • Pickthall, M. W. (1953). The Meaning of the Glorious Quran. xxix, 464
 • Power, K. (2020). The COVID-19 pandemic has increased the care burden of women and families. Sustainabil-ity: Science, Practice, and Policy, 16(1), 67–73. https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561
 • Rai, K., Dua, S., & Yadav, M. (2019). Association of Financial Attitude, Financial Behaviour and FinancialKnowledge Towards Financial Literacy: A Structural Equation Modeling Approach. FIIB Business Review,8(1), 51–60. https://doi.org/10.1177/2319714519826651
 • Ud Din, N., Cheng, X., Nazneen, S., & Sun, H. (2020). COVID-19 Crisis Shifts the Career Paradigm of Wom-en and Maligns the Labour Market: A Gender Lens. SSRN Electronic Journal, March 2020 https://doi.org/10.2139/ssrn.3589448
 • Yau, E. K. B., Ping, N. P. T., Shoesmith, W. D., James, S., Hadi, N. M. N., & Lin, L. J. (2020). The behaviourchanges in response to COVID-19 pandemic with in Malaysia. Malaysian Journal of Medical Sciences,27(2), 45–50. https://doi.org/10.21315/mjms2020.27.2.5
0 yorum

Diğer Yazılar